Techniek van de toekomst: Hybride electronics

T

Het woord hybride betekent “een kruising zijnd” als we de Dikke van Dale moeten geloven en wordt gebruikt om allerlei toepassingen te beschrijven waarbij verschillende componenten gekruist worden. Dit helpt om te begrijpen wat hybride electronics precies inhoudt. Het is een kruising tussen reguliere elektronica en een microchip, oftewel een integrated circuit (IC). Hiermee wordt de elektronica “smart” gemaakt, zo kan hybride electronics programma’s uitvoeren of zelfs data opnemen.

Hoe worden Hybride electronics gemaakt?

Door integrated circuits te combineren met gedrukte zilversporen kunnen hybride electronics op flexibele folie worden toegepast. De microchip wordt met lijm via zeefdruk op een substraat geplakt. De folie wordt zo ontworpen dat de pennen van de chip precies op de relevante sporen passen. Deze vernuftige integratie maakt de kruising mogelijk en dat is de kern van deze hybride elektrotechniek. Een voordeel van een hybrid integrated circuit ten opzichte van de klassieke printed circuit boards is dat er meer componenten aan toegevoegd kunnen worden. Denk hierbij aan condensatoren van hoge waarde, “wound components” en inductoren.

Data verzenden

Het internet van dingen (Engels: Internet of things) heeft onze wereld al drastisch veranderd. Slimme stroommeters sturen tegenwoordig direct vanuit de meterkast uw meterstanden door naar de leverancier en er zijn auto’s die direct een melding naar de wegenwacht sturen wanneer er een mankement is. Hybride electronics maakt veel van deze revoluties mogelijk.

Bedrijven zijn erin geslaagd om RFID-antennes op intelligente, flexibele folie te drukken. Deze antennes kunnen informatie versturen en ontvangen en daarmee zijn hybride electronics geschikt voor WiFi, bluetooth en near field communication. Doordat de microchip op de (flexibele) printplaat gemonteerd is, kan de data die hiermee vergaard wordt ook meteen worden opgeslagen en voor eventuele programma’s gebruikt worden.

De toekomst

De mogelijkheden van hybride electronics zijn eindeloos en op dit moment worden nog steeds veel nieuwe toepassingen ontdekt. Vooral in de Brainport-regio rondom Eindhoven wordt er op dit moment baanbrekend onderzoek gedaan. Als gebruikers gaan we meemaken wat deze bijzondere techniek ons nog gaat brengen.